Vystoupení žákyň ZUŠ Vítězslavy Kaprálové s Helfertovým orchestrálním sdružením, Semilasso 25. května 2016

Helfertovo orchestrální sdružení Brno, řídí Stanislav KummerZačnu tentokrát od konce. Na závěr koncertu totiž pan Borský, zástupce ředitelky ZUŠ V. Kaprálové, vyzdvihl ohromnou příležitost pro žáky ZUŠ vystoupit s orchestrem při skutečně veřejném provedení. Znamená to pro ně cennou, nebál bych se říci, ve své nezastupitelnosti přímo unikátní zkušenost. Helfertovu orchestrálnímu sdružení patří opravdu velký dík za vytvoření prostoru pro žáky naší ZUŠ a věřím, že někdy v budoucnu se opět najde podobná možnost.

Je to totiž také vizitkou samotné umělecké školy a jejích pedagogů. Právě o ZUŠ V. Kaprálové osobně tvrdím, že její vnitřní atmosféra je doslova magnetem na opravdu kvalitní učitele, kteří prostřednictvím výuky svého předmětu předávají svou lásku k hudbě a radost z ní dětem. Ty pak, správně muzikantsky nakažené, hrají na své nástroje a zpívají se zjevným nadšením a zaujetím, sbírají nejvyšší ocenění na soutěžích, kde se jen objeví a účastní se významných akcí. Tím vším šíří dál kolem sebe ty skutečné společenské hodnoty, kterých v současném světě bohužel stále ubývá: kulturní povědomí, radost, lásku, a to nejen k hudbě.

Ve středu 25. května 2016 se této role vskutku na výbornou zhostily flétnistky Anna Sáčková a Magdalena Kadlecová, které zazářily jako sólistky ve skladbách Franze Dopplera. Poté zasedly k hudebníkům Helfertova orchestrálního sdružení a zazněly dvě árie z Mozartovy Figarovy svatby ve skvělém podání – řeknu to neskromně – naší nejstarší dcery Heleny Škárové.

Anna Sáčková a Magdalena Kadlecová, flétny   Helena Škárová, zpěv

Zážitek to byl veliký. Kromě srdečného poděkování posílám také přání dalších krásných vystoupení a mnoho úspěchů v nelehké avšak skvělé a důležité práci Helfertovu orchestrálnímu sdružení, pedagogům i vedení ZUŠ Vítězslavy Kaprálové a samozřejmě také všem třem slečnám sólistkám v jejich dalším hudebním studiu.

Závěrem uvádím autentický záznam vystoupení žákyň ZUŠ V. Kaprálové s Helfertovým orchestrálním sdružením. Vlivem závady na záznamovém zařízení chybí bohužel prvních asi 15 vteřin Dopplerova Andante, i přesto záznam uvádím, slečny si to bezesporu zaslouží.

Franz Doppler: Andante a Rondo pro dvě flétny a smyčce
Flétny: Anna Sáčková a Magdalena Kadlecová
žákyně paní Terezy Tomáškové, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

Wolfgang Amadeus Mozart: Kavatina Barbariny a árie Cherubína z opery Figarova svatba
Zpěv: Helena Škárová
žákyně paní Aleny Feldmannové, ZUŠ Vítězslavy Kaprálové

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *