Absolventský koncert naší Helenky a Barbory Naništové 13.6.2017 ZUŠ V.K.

Stalo se, co jednou státi se muselo. Naše Helenka odchází ze ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, kde získala základní klavírní a pěvecké vzdělání. Klavír slavnostně ukončila loni a letos zazářila na svém absolventském pěveckém koncertu. Společně s violoncellistkou Barborou Naništovou tak ukončila významnou etapu svého uměleckého vzdělávání.

Za těch sedm let odezpívala pod odborným vedením paní učitelky Jany Krajčovičové-Tajovské a později Aleny Feldmannové hromadu písní různých žánrů, váhy i náročnosti, zpívala sólově, zpívala ve dvoj až čtyřhlasech i ve sboru, s klavírem, malým i velkým orchestrem nebo jen tak s kytarou i úplně bez orchestrace, získala i zkušenosti se studiovým nahráváním. Zúčastnila se celé plejády koncertů, přehlídek a soutěží, ze kterých se nikdy nevrátila bez umístění.

A to vše – to je potřeba s veškerou vážností uvést – společně se svou sestrou Kačenkou. S oběma jsem totiž před tou strašnou dobou secvičil legendární dvojhlas Běžela ovečka, který si zpívaly jen tak z dlouhé chvíle na chodbě školy čekajíc na schválení přijetí do pěvecké třídy slečny učitelky Jany Krajčovičové (dnes paní Tajovské) tehdejší zástupkyní ředitele školy paní Helenou Jankovskou. Ta znenadání otevřela dveře kanceláře, zvědava, co se děje a řekla jen: „Na zpěv? Tak berem! Obě!“ A tak byly přijaty naráz, Helenka do prvního ročníku zpěvu a Kačenka kvůli nižšímu věku do přípravky. Společně pak zpívaly, co všechno v předešlém odstavci uvedeno jest.

      

         

Kačenka samozřejmě pokračuje v pěvecké třídě paní Feldmannové dále, přidala si k tomu ještě housle, ve kterých se jí taky náramně daří. Helenka si letos slavnostně a velmi důstojně ukončila I. stupeň pěvecké třídy a současně také docházku na ZUŠ V. Kaprálové, neboť od příštího školního roku bude ve zpěvu pokračovat na brněnské konzervatoři.

Zazpívala všechny písně, ke kterým dospěla a zazpívala je, že jsme nikdo ani nedutali. S Kačenkou se v prvním přídavku Já mám notu skvěle vydováděla a pak přišlo něco úplně skvělého: na přání naší babičky, mé mámy, společně zazpívaly onen mnou vymyšlený dvojhlas Běžela ovečka, kterým jim to všechno před sedmi lety vlastně začalo. A na úplný závěr, na přání (nejen) paní ředitelky Sapákové, Helenka zazpívala jímavou píseň Zahrajte mi tichučko, která nenechala v klidu nikoho v publiku, ať ji zpívala kdykoliv kdekoliv.

Nyní si můžeme tento významný absolventský koncert připomenout ve zvukových záznamech. Bohužel tentokrát mou vinou je poškozen záznam Helenčina prvního výstupu, takže píseň Povídajú ludé je z Karlovarského skřivánka a Bohatá, milá není vůbec. Další záznam koncertu je ale autentický.

B. Martinů: Povídajú ludé
Helena Škárová – absolventka I. stupně, zpěv
Petr Feldmann – klavír

A. L. Webber: Memory
Barbora Naništová – absolventka II. stupně, violoncello
Emma Františáková – klavír

V. Trojan: Prídi Janík premilený
Helena Škárová – absolventka I. stupně, zpěv
Petr Feldmann – klavír

M. Normann: James Bond Theme
J. Williams: Hedwig’s Theme
Barbora Naništová – absolventka II. stupně, violoncello
Emma Františáková – klavír

A. L. Webber: Memory
Helena Škárová – absolventka I. stupně, zpěv
Petr Feldmann – klavír

Z. Císař: Já mám notu
Helena Škárová – absolventka I. stupně, Kateřina Škárová – V. ročník, zpěv
Petr Feldmann – klavír

Lidová: Běžela ovečka
na přání naší babičky. Tou to všechno začalo…

B. Urbanec: Zahrajte mi tichučko
na přání paní ředitelky Jany Sapákové
Helena Škárová – absolventka I. stupně, zpěv
Petr Feldmann – klavír

Závěr koncertu, poděkování
Jana Sapáková – ředitelka ZUŠ V. Kaprálové


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *